iso-logo-se
fact_3_se

Naturligt och obehandlat

ISO-Stroh är en isolering som man blåser in och som består av 100 % vetehalm. Halmen skördas i tillverkningsplatsens direkta närhet. Stor vikt läggs vid halmens kvalitet; den ska vara guldgul och riktigt torr. Detta är av högsta vikt för att få en så hög kvalitet som möjligt på isoleringen.

fact_2_se

Produktionsenhet Regionalt mervärde i området

Halm finns nästan överallt som biprodukt. Vid utvecklingen av produktionsenheten som omvandlar halm till en högkvalitativ isoleringsprodukt lades därför extra stor vikt vid att konstruera den så kompakt som möjligt för att göra den enkel att transportera och leverera på bred front. Vårt mål är att kunna leverera produktionsenheter till våra framtida partners från och med 2018 och skapa ett omfattande produktionsnät i hela Europa. Potentiella partners är byggnadssnickare, lösullsisolerare och jordbrukare. För närvarande listar vi intresserade företag för att ge dem förtur i den första leveransrundan.Aktuell produzieren wir ausschließlich in Niederösterreich, es laufen jedoch Gespräche um auch auf internationaler Ebene Häuser mit Stroh zu dämmen. Ziel ist eine Zusammenarbeit mit kompetenten Partner um ISO-Stroh auf schnellsten Weg zu euch zu bringen.

fact_1_se

Testad och certifierad

Isoleringen har fått en europeisk teknisk certifiering, ETA.17-0559, och är därmed godkänd för användning som isoleringsmaterial i byggsektorn. Inga salter eller brandhämmare har tillsats. Vetehalmen som används är ren från föroreningar och mögel och den är absolut torr. Därmed uppfyller den alla krav som gäller i byggsektorn angående föroreningar och fukt.

I Österrike lagrar vi alla utvalda halmbalar i en stängd hall med golvvärme som värms upp av ett eget biomassekraftverk.

Intresserad av ISO-Stroh?

Har du specifika frågor kring ditt eget projekt?
Vill du veta mer om ett eventuellt samarbete?
Vi ser fram emot att höra av dig!

En produkt av:

dpm-gruppe-logo
istraw_logo

Halm har använts i många årtusenden vid byggnation av hus. Därför finns det en positiv inställningen till detta material hos många byggare. Sedan nästan 200 år har det byggts och isolerats hus av halmbalar och trenden har ökat de sista 40 åren. Fler och fler kunder söker en biologiskt hälsosam levnadsmiljö för sig själva och sina familjer, fri från kemiska tillsatser. I Europa har nästan 7 000 halmbalisolerade hus byggts under de senaste tio åren. Det finns säker fler men alla hus är inte registrerade. Hittills har isolering med halm endast varit möjlig med halmbalar. Detta krävde mycket arbete och planering. Dessutom är det inte lätt att få användbara balar. ISO-Stroh löser dessa problem och tillåter isolering med halm i alla komponenter som är lämpliga för inblåsningsisolering.

Förutom det mycket goda isoleringsvärdet på vintern så erbjuder halm även mycket bra sommarvärmeskydd på grund av den höga specifika densiteten. Tekniska anläggningar för kylning av byggnaden behövs därför till mindre grad eller kan kanske helt väljas bort. Inblåstekniken är i allmänhet en av de säkraste och mest kostnadseffektiva isoleringsteknikerna och har utvecklats tekniskt till perfektion. Till ISO-Stroh kan man använda nästan alla standardblåsningsmaskiner och det krävs ingen ytterligare fläkt. Varje ISO-Stroh-partner får utbildning på sin maskin av oss och kan också få ett territoriellt skydd för sin region. Med territoriellt skydd kommer alla förfrågningar från regionen att vidarebefordras till den partnern. På ISO-Stroh ser vi oss som en stor familj.

Följ oss på:
Facebook

Folge uns auf:
Facebook
Youtube

Försäljning Sverige:
Tel.: 072-854 10 73

ÅKERNS GULD BLIR TILL DIN ISOLERING